050-5437134 | ealaw10@walla.com

גרימת תאונות דרכים

אף אחד מאיתנו הנהגים לא יוצא מהבית, עולה על ההגה, מתחיל לנהוג ויודע שהיום הולכת לקרות לו תאונת דרכים.

תאונות דרכים, למרבה הצער, הינם חלק בלתי נפרד מנוף חיינו, בעיקר לנו הנהגים, אין יום שעובר מבלי שנגרמות מספר רב של תאונות דרכים בכבישי ארצנו ואף לא אחד מאיתנו חסין מפניהן.

אם היית מעורב בתאונת דרכים יתכן ותמצא את עצמך בסופו של יום יושב על ספסל הנאשמים מואשם בגרימת התאונה וכן בגרימת נזק וחבלות למעורבים בה.

אם נקלעת למצב זה מומלץ לפנות, מוקדם ככל האפשר וסמוך לקרות התאונה, לעו"ד המומחה בתחום זה אשר יכול לייעץ לך בטרם החקירה אליה זומנת, שכן יש באפשרותו להסתכל על המקרה בזוית נרחבת ושונה, כך שיעוץ טוב בטרם חקירה, המתבסס על ניתוח תאונת הדרכים יש בו כדי להביא למניעת האישום נגדך, או לחלופין להגשת כתב אישום בסעיף עם אשמה פחותה מאשר האשמה הראשונה אשר יוחסה לך.

באם נקלעת למעורבות בתאונת דרכים מומלץ כי תרשום את פרטי העדים אשר נכחו במקום ואשר יכולים לתמוך בטענותיך.

מומלץ לצלם את מקום התאונה, אפשר באמצעות הטלפון הסלולרי, מספר רב ככל הניתן של תמונות, הן של מיקום הפגיעות והרכבים, הן של סימני הבלימה והנזק, הן מבט נרחב מזווית רחבה על המקום, הן תמונות של השילוט והתמרור באזור, כמו גם זויות ראיה ודרכי הגעה למקום.

אם קיים מכשול בדרך במועד התאונה מומלץ מאד לצלם אף אותו, שכן מכשול זה יתכן ויוסר בהמשך והדבר יכלו לפגוע בטענות ההגנה שלך.

אם הוגש נגדך כתב אישום מומלץ לפנות לעו"ד אמיגה אשר מתמחה בתחום זה על מנת שיבחן את מידת אשמתך, יבדוק האם אכן האשמה רובצת לרגליך, כמו גם את חוקיות ותקינות התמרורים והרמזורים במקום, זאת לצורך מיצוי הגנתך בהליכים אשר תלויים כנגדך, במידתה צורך אף באמצעות בוחן מקצועי, דבר אשר יכול לשפר את סיכוייך בשיעור רב.

חשוב לדעת שחלק גדול מהעבירות של גרימת תאונות דרכים, גם אם המדובר בתאונות קלות עם פגיעות קלות ואף ללא פגיעות כלל, במיוחד באם מדובר בארוע אשר כלל אי ציות לתמרורים ו/או רמזורים, יכולות להכיל סעיפי אישום אשר בגינן ישנה חובת פסילה בת מספר חודשים וניהול נכון של ההליך בבית המשפט ומול התביעה המשטרתית, יש בו כדי להפחית ממידת האשמה ואף להמיר את האשמה לעבירה קלה יותר, ללא חובת פסילה, כך שבסופו של ההליך העונש אשר יוטל עליכם יהיה קל לאין ערוך מהעונש אליו הייתם חשופים עם הגשת כתב האישום נגדכם.

אז אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים או אם הוגש נגדכם כתב אישום בגין גרימת תאונת דרכים ורישיון הנהיגה חשוב לכם מומלץ בחום לפנות לעו"ד ארז אמיגה, זאת על מנת שתוכלו להגן על זכויותיכם ובמיוחד על רישיון הנהיגה שלכם.