050-5437134 | ealaw10@walla.com

נהג חדש בעיות חדשות

אז זהו סוף כל סוף עברתם את הטסט וקיבלתם את רישיון הנהיגה לו חיכיתם כל כך הרבה זמן ועכשיו אפשר לצאת ולקרוע את העיר, מקסימום נקבל איזה דו"ח אז אבא ישלם…. כדאי שתדעו שאת הדו"ח אולי אבא ישלם אבל את המחיר אתם תשלמו, שכן לפעמים קשה יותר לשמור על רישיון הנהיגה מאשר לקבל אותות לנהג חדש חשוב לדעת כי במידה ויורשעו ו/או יוגש כנגדו כתב אישום בעבירת תנועה חמורה, בתוך תקופת היותו נהג חדש, הוא יידרש לעבור מבחנים מחדש (טסט ותאוריה) ויחשב שוב פעם נהג חדש למשך שנתיים נוספות, על כל המשמעויות של נהג חדש, שוב פעם מלווה, שוב פעם לשלם תוספת בביטוח ועד מתי אשאר עם הדימוי "נהג חדש"??.

העבירות החמורות אשר מונעים חידוש רישיון נהיגה מנהג חדש מנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה וכוללות, בין היתר, עבירות של נהיגה ללא מלווה, עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול, עבירה שבית משפט גזר עליה 3 חודשי פסילה או יותר וכן עבירות נוספות.

לכן נהגים חדשים צריכים להיזהר הרבה יותר בעת נהיגתם בכביש, הן בשל העובדה שהם חסרי ניסיון, והן בשל העובדה כי אם יבצעו עבירות חמורות הרי שמעבר לעונש שהם יקבלו יהיה עליהם לעבור מבחנים מחדש ולהיות שוב פעם נהג חדש לתקופה של שנתיים נוספות, סנקציה אשר איננה קיימת לגבי נהגים ותיקים, כך שאם אתם נהגים חדשים וביצעתם עבירה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום, שכן ייעוץ נכון ומתאים בנסיבות המקרה ו/או ניהול התיק בצורה נכונה על ידי עו"ד המתמחה בתחום יכולים להציל את רישיון הנהיגה שלכם ולמנוע מכם לעבור שוב מבחנים, טסט ואף תקופה נוספת של נהג חדש למשך שנתיים נוספות, שכן פניה בזמן לעורך דין מומחה בתחום זה תאפשר לנהל את התיק ולסיים אותו בדרך הטובה ביותר עבורכם, כך שלא תצטרכו בסופו של דבר לעבור מבחנים מחדש ולעבור שוב תקופה של שנתיים נוספות כנהג חדש, בין בדרך של ניהול משא ומתן עם התביעה המשטרתית על מנת להגיע להסדר בו תורשע בעבירה אחרת, עם אישום מופחת, עבירה אשר איננה מחייבת סנקציות כנגד נהגים חדשים, ובין בדרך אחרת אשר תמנע ממך את הסנקציות, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.

בנוסף לכך ישנו הבדל מהותי ביותר בין נהג חדש לבין מי שאינו נהג חדש זאת בכל הקשור לעבירות הקשורות באלכוהול.

כל נהג אשר ימצא בדמו 50 מ"ל אלכוהול ב-100 מ"ל דם, או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף, זאת הגם שמשטרת ישראל מתחילה את רמת האכיפה ב 290 מיקרוגרם, בשל סטיות ומקדמי בטחון של מכשיר הנשיפה.

נהג חדש, נהג רכב כבד ונהג מקצועי – ייחשב שיכור כזה אשר ימצא בדמו 10 מ"ל אלכוהול ב-100 מ"ל דם, או 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.

אז כדי שלא תישארו חדשים לנצח מומלץ לפנות לעו"ד ארז אמיגה מיד עם קבלת ההזמנה לדין בגין העבירה המיוחסת לכם, זאת לצורך שמירה על זכויותיכם והגנה על רישיון הנהיגה שלכם.