050-5437134 | ealaw10@walla.com

עו"ד ארז אמיגה – ייעוץ לפני חקירה

עו"ד ארז אמיגה, יעוץ וייצוג משפטי לתיקי עבירות פליליות לסוגן, ובכלל זה מתן הכוונה, הכנה וייעוץ לפני חקירה משטרתית ללקוחות חשודים, תוך הפגנת ידע ובקיאות מעמיקה בתחום, בנחישות ויעילות אשר נרכשו במהלך שנות פועלו הרבות ומתוך הבנה מעמיקה בכל המרכיבים המשפטיים ומחויבות ערכית וחברתית.
ייעוץ משפטי לפני חקירה משטרתית.

עו"ד ארז אמיגה מומחה בטיפול בתיקים הכרוכים בעבירות פליליות ומעצרים, מאסר, מעצר עד תום ההליכים, מעצר בית ועוד, ליווי, ייעוץ והכנת הלקוח החשוד בעבירה החל מהרגע הראשון, ייעוץ והכנה מקדימה לפני חקירה ובמהלכה, ליווי לעצורים, חשודים ומשפחתם במהלך החקירה, הליכי מעצר ושימוע לפני כתב אישום, תוך הקפדה למימוש ומיצוי כל זכויותיהם החוקיות, לרבות דאגה למיצוי ומימוש מלוא זכויות הנחקר ע"פ חוק.

חשיבות הייעוץ לפני חקירה משטרתית הינה קריטית ועשוייה להות משקל מכריע על המשך ההליך המשפטי ותוצאותיו. לכל חשוד הנחקר במשטרה עומדת זכות השתיקה בחקירה והזכות להוועץ עם עורך דינו בטרם יאמר דבריו בחקירה. אמנם שתיקת הנחקר עלולה לשמש חיזוק לחשדות שכנגדו בשלבי כתב אישום, אך חשוב מכך לקבל ייעוץ לפני החקירה, מידי עו"ד פלילי מומחה בתחומו אשר ידע לכוון ולהדריך את הנחקר החשוד בעבירה פלילית, כיצד להתנהל בחקירה, מתי לשתוק, מתי לדבר ומה לספר לחוקרים.

שלב החקירה

המשטרה מוסמכת לעכב כל חשוד בעבירה פלילית לשם חקירה ו/או למטרת מעצר. חשוב להדגיש כי כל מילה אשר נאמרת במהלך החקירה המשטרתית תשמש כעדות הנחקר לאורך כל ההליך המשפטי. במהלך החקירה זכאי כל נחקר לממש את "זכות ההיוועצות" שמשמעותה הינה הרשות לייעוץ משפטי מידי עורך הדין של החשוד עוד לפני תחילת עדותו – ייעוץ בעל משקל רב והשפעה מכריעה להמשך התנהלות הדברים ובמקרים רבים אף עשוי לסייע במניעת מעצרים, כמו גם לשמש כקלף מכריע בתוצאות ההליך המשפטי כולו.

עו"ד אמיגה – ייעוץ משפטי מומחה לפני חקירה

עו"ד אמיגה הינו מקצועי, מיומן, מסור ובקיא בכל החוקים, תקנות וניואנסים שונים של ההליך הפלילי ובכלל זה מתן ייעוץ בטרם חקירה משטרתית המדריך את הלקוח הנחקר כיצד לנהוג, מה ואיך לדבר, לרבות אזהרות מפני חוקרים המפעילים תחבולות חקירתיות ליצירת שיתוף פעולה, להמנע משיחות חולין בחדרי החקירות עם חוקרים או "חברים" שנועדו "להפיל בפח" את הנחקר וכל תחבולה משטרתית אחרת. ייעוץ משפטי לפני חקירה ובמהלכה אשר מבטיח ניהול מועיל ואיכותי להמשך ההליך הפלילי, כזה שימנע מעצר ואף יבטל אפשרות להגשת כתב אישום – עשוי הכריע גורל על המשך חייכם וחיי יקירכם.

נשמח לסייע לכם בכל עת.