050-5437134 | ealaw10@walla.com

פסילת רישיון הנהיגה על ידי משרד הרישוי שיטת הניקוד

מי מאיתנו הנהגים לא קיבל לידיו משוטר דו"ח מסוג ברירת משפט על עבירה שביצע (קנס), בין אם זה דיבור בטלפון נייד, עברת מהירות או אי ציות לתמרור עצור ובין אם זה נהיגה ללא חגורת בטיחות או חציית צומת באור אדום.

רוב הנהגים מקבלים את הדו"ח אשר קיבלו מהשוטר ומשלימים עם רוע הגזירה, שכן "מי יש לו כח וזמן להתחיל להילחם על הדו"ח בבית המשפט" הרי הריצה, הטרטור והפסד ימי העבודה לא שווים את המאמץ ואת העלות של הדו"ח שמסתכם בסכומים שנעים בין 250 ש"ח ועד 1,000 ש"ח, מה גם שפניה לעורך דין תעלה יותר מהדו"ח עצמו, כך שהרוב חושבים לעצמם "יאללה נשלם את הדו"ח ונגמור עם זה".

אז זהו שזה לא נגמר עם תשלום הדו"ח. כאן מתחילה הבעיה, שכן רוב עבירות ברירות המשפט, עבירות הקנס, מחייבות את הנהגים ברישום נקודות רישוי לחובתם חיוב שנע בין 2 נקודות ל-10 נקודות, צבירת נקודות אשר נמשכת לתקופה שבין שנתיים ל-4 שנים (ואף יותר מ-4 שנים אם לא עמד הנהג באמצעי התיקון), כך שמי שצובר לחובתו נקודות רישוי מחוייב באמצעי תיקון, החל מקורס ורענון (נהיגה מונעת) למי שצבר 12 נקודות ומעלה ועד פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ומבחן תאוריה למי שצבר 36 נקודות או יותר, כך שהרכיב הכספי בעבירות אלו אינן הסנקציה העיקרית אלא החיוב בנקודות הינה הסנקציה הקשה והעיקרית בעבירות אלו, כך שנהגים רבים מקבלים לביתם, פתאום, כרעם ביום בהיר, הודעה ממשרד הרישוי על פסילת רישיון הנהיגה ל-3 חודשים וחיוב במבחן תאוריה ומפירוט הדוחו"ות שנשלחו ואשר בגינם נצברו הנקודות פתאום מגלים את הדו"ח משנת 2006 על חגורת הבטיחות בדרך לאילת או הדו"ח על השימוש בטלפון נייד משנת 2007 אותו שילמת למרות שלא דיברת בטלפון אבל מטעמי יעילות וחסכון חשבת שכדאי לשלם את הדו"ח, הרי חשבת נשלם את הדו"ח ונגמור עם זה, אז מה פתאום נזכרו עכשיו אחרי כל השנים.

אז לפני שרצים לשלם את הקנס יש לשקול היטב את משמעות התשלום ובמקרה הצורך לעמוד על צדקתך וחפותך ולפנות לטיפול בעניין על ידי עו”ד המתמחה בתחום, זאת על מנת להילחם על חפותך ובמקרה הצורך אף להמיר את העבירה בעבירה קלה יותר אשר אינה טומנת בחובה חיוב בנקודות וגם שהקנס בגינה יהיה מופחת, כך שעתידו וגורלו של רישיון הנהיגה שלך יהיה בידיך.

בנוסף, תקנה חדשה אשר אושר לאחרונה על ידי שר התחבורה מאפשרת לרשות הרישוי לפסול את רישיון הנהיגה למשך 5 שנים לנהגים אשר עברו 30 עבירות תעבורה במשך 5 שנים או שעברו 5 עבירות חמורות במשך 5 שנים, כך שסוג העבירה עליה תורשע בסופו של דבר יש לה משמעות קריטית וחשובה לעניין עתיד הרישיון שלך.

אז אם קיבלת דו"ח תנועה ורישיון הנהיגה חשוב לכם מומלץ בחום לפנות לעו"ד ארז אמיגה, זאת על מנת שתוכלו להגן על זכויותיכם ובמיוחד על רישיון הנהיגה שלכם.