050-5437134 | ealaw10@walla.com

עו"ד ארז אמיגה – וועדת שיחרורים וזכויות אסירים

מהי וועדת שחרורים ("ועדות שליש")?

אסיר המרצה עונש מאסר בן יותר מחצי שנה ומעלה, יהא זכאי בתום ריצוי שני שליש מתקופת מאסרו להגיש בקשת שיחרור לועדת השחרורים. וועדת שחרורים נועדה לקבוע, על פי כללי המשפט המנהלי, האם לאשר את בקשת האסיר לשחרור מוקדם, הפחתת שליש מתקופת המאסר שנקבעה לו בעונש. ניתן להגיש עתירה מנהלית על פסיקת ועדת השחרורים לבית המשפט המחוזי.

חוק שחרור על תנאי ממאסר, מגדיר תנאים ברורים הקובעים מיהו האסיר הראוי לשחרור מוקדם ובראשם:

• בחינת התנהגות האסיר במהלך מאסרו בכלא ובמהלך חופשות בבית.
• אסיר אשר אינו מהווה סכנה לכלל הציבור יזכה בשחרור מוקדם.
• עברו הפלילי של האסיר והאם כבר קיבל בעבר שחרור מוקדם.
• מודעות האסיר ואחריותו למעשיו.
• שיתוף פעולה מצד האסיר עם טיפול פסיכולוגי בכלא.
• המלצת משטרת ישראל, שב"ס וגורמים מקצועיים אחרים.

הקו המנחה את וועדת השחרורים הינה שככל שהתנהגות מבקש הבקשה לקיצור שליש מתקופת המאסר הינה חיובית ומראה נכונות אמיתית לשיקום חייו – כך יגברו הסיכויים כי הוועדה תאשר את קיצור עונשו ותסייע בידיו להשתקם ולחזור לחייו החופשיים.

אסירים בעבירות מין ואלימות במשפחה נדרשים לעבור ועדות מיוחדות בכלא על מנת שתוגש המלצה בעניינם באם לשחרר שחרור מוקדם ובין אם לא.

יצויין כי אסירים שעונש המאסר שלהם הינו מעל שנה נדרשים להגיש תכנית עבודה ליום שלאחר שחרורם על מנת שבקשתם תידון בפני ועדת השחרורים.

חשוב לציין, כי בעידן בו אנו עדים למגמת עליה במס' העבירות הפליליות בקרב האוכלסייה הרחבה – חלה החמרה מצד המחוקק אשר קובע כי לא יינתנו בקלות אישורי קיצור מאסר ולפיכך מומלץ להעזר בידיי עו"ד פלילי מומחה בייצוג בוועדות שיחרורים, המכיר ובקיא בדרכי פעולתה, תנאיה ודרישותיה – כזה אשר יגביר את סיכויי ההצלחה לקבלת שיחרור מוקדם, משולב בשיקום יעיל וחזרה לחיים נורמטיביים. זאת ועוד, כאשר אנשי הוועדה המחליטים על אישור השיחרור, מבינים כי האסיר מיוצג ומונחה ע"י עו"ד מומחה בתחום הפורס חסותו על האסיר והמשך התנהלותו, אזי גוברים הסיכויים לאישור וועדת השיחרורים.

עו"ד ארז אמיגה – מומחיות ייצוג בוועדות שחרורים וזכויות אסירים בתקופת מאסרם

עו"ד ארז אמיגה מתמחה בדין הפלילי ומתן ייעוץ וייצוג משפטי לאסירים המבקשים לנכות שליש ממאסרם, תוך הפגנת ידע רב, ניסיון עשיר והכרת שיקולי המערכת מלפני ומלפנים ובכלל זה הערכת סיכויי הצלחת אישור הבקשה עוד בטרם עליית האסיר לועדת השחרורים. משרדו מספק ייצוג משפטי בוועדות שחרורים ועתירות בבית המשפט המחוזי, ליטיגציה מקצועיות והופעה מרשימה, תוך גיוס מלוא המשאבים למען כל לקוח ועד מיצוי ומימוש מלוא זכויותיו, מתוך הבנה מעמיקה בכל המרכיבים המשפטיים ומחויבות ערכית וחברתית. מומחיות בייצוג אסירים בועדת השחרורים. בקיאות בניתוח והתמודדות אל מול המלצות עובדים סוציאליים, שב"ס, משטרה ואחרים.

שיתוף פעולה פורה עם תכנית שיקום של הרשות לשיקום האסיר, או לחלופין בחינת תכנית שיקום פרטית
עריכת חוות דעת מקצועיות כנגד חוות דעת של גופי המדינה הטוענות לשלילת קיצור העונש. ליווי, יעוץ והדרכה בטרם ועדות אלמ"ב ועדות מב"ן לאסירים אשר מרצים עונש על עבירות מין או אלימות במשפחה, אשר חובה עליהם לעבור ועדות אלו בטרם ידון עניינם בפני ועדת השחרורים. גיבוש תכנית עבודה וליווי המעסיק והאסיר בזמן השחרור ברישיון, על מנת שלא תוגש בקשה להפקעת השחרור על תנאי והחזרת האסיר לריצוי יתרת תקופת המאסר בכלא. ניהול וייצוג בעתירות בבית המשפט על פסיקת וועדות שחרורים, ייעוץ משפטי מקצועי וליווי אישי לאורך כל הדרך.

עו"ד אמיגה – ייעוץ אסטרטגי ותמיכה אישית

עו"ד ארז אמיגה בעל ידע משפטי נרחב ומעמיק אשר מניב מקצועיות גבוהה בתחום הדין הפלילי, משמש כיועץ אסטרטגי השם דגש על חשיבות התמיכה הרגשית לאסיר ומשפחתו, המצויים בסערת רגשות וציפייה גדולה לשחרור יקירם, מעניק ליווי אישי, מסור ורגיש, המתבטא בזמינות גבוהה, קשב רב, אמינות ושקיפות לאורך כל הדרך.

נשמח לסייע לכם בכל עת.