050-5437134 | ealaw10@walla.com

עו"ד ארז אמיגה – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – רחוב הארבעה

עו"ד ארז אמיגה, עו"ד מקצועי עם רזומה עשיר ומגוון, מתמחה בייצוג נהגים בהליכים מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, זאת החל מהשלב הראשוני בעת זימונם למכון הרפואי לבדיקות כשירותם לנהיגה בטוחה, בהמשך בייעוץ והכנה בטרם הגיעם למכון הרפואי למבדקים ולמבחנים ועד ייצוג בוועדת הערר הרפואית על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, זאת, תוך הגנה על לקוחותיו בכל מחיר והפגנת ידע ובקיאות מעמיקה ברזי החוקים, תקנות וניואנסים שונים, כמו גם הדגשים והדקויות עליהם מקפידים במבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובהתחייבות לייצג כל הלקוח באופן מקצועי ואישי עד למימוש מלוא הזכויות המשפטיות, מתוך הבנה מעמיקה בכל המרכיבים. המשפטיים ומחויבות ערכית וחברתית.

זימון נהגים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים יכול להיעשות מכמה סיבות עיקריות:

• נהג אשר ביצע עבירת תעבורה של נהיגה בשכרות/סמים/תחת השפעת אלכוהול, ורישיונו נפסל לתקופה העולה על שנה, וכן נהגים הואשמו בעבירות אלו אשר גרמו לתאונת דרכים בה ניזוק אדם או רכוש.

• נהג אשר מבצע ריבוי עבירות תעבורה בפרק זמן קצר, לרבות עבירות תעבורה חמורות.
• אדם אשר הורשע בעבריות פליליות על פי פקודת הסמים המסוכנים, כלומר עבירות של שימוש/החזקה/תיווך/ סחר בסמים.
• אדם אשר סובל מבעיות רפואיות המידע הרפואי אודותיו עשוי להגיע למשרד הרישוי אשר יזמנו לבדיקת התאמתו לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
• אדם אשר השתחרר משירות צבאי בשל סעיף נפשי ו/או בשל שימוש בסמים.
• אדם אשר הגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי להכרה בנכות מסוימת לצורך קבלת קיצבה עשוי המידע הרפואי אודותיו להיות מועבר למשרד הרישוי,לצורך זימונו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך בדיקת כשירותו להמשך נהיגה.
• אדם אשר מקבל טיפול פסיכיאטרי ו/או טיפול נפשי.

רשימה זו אינה רשימה סגורה ומשרד הרישוי רשאי לזמן נהגים במקרים נוספים לצורך בדיקת כשירותם להמשך נהיגה.

• הבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים אף פעם לא נעימות וכרוכות לא אחת במבדקים ומבחנים נוקשים, כמו גם פגישות וועדות של אנשי מקצוע בתחומי רפואה שונים, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה וכו', מה גם שאם מדובר בבדיקות חוזרות של אותו אדם הופכות הבדיקות לקשות ופולשניות יותר ומומלץ להגיע לבדיקות אלו לאחר קבלת ייעוץ והכנה על ידי מי שמתמחה בתחום, לרבות בדיקת התיק הרפואי של הנבדק לצורך הערכת סיכויים ותיקון פגמים אשר הביאו בעבר לפסילתכם, דבר אשר יתרום תרומה ממשית ביותר להשבת רישיון הנהיגה לידיכם.

עו"ד אמיגה יסייע לך להגיע למכון הרפואי בצורה הטובה ביותר, תוך הכנתך לקראת ההליכים העומדים בפניך בבדיקות ומבחנים אלו, זאת מתוך מטרה להגיע מוכן ככל האפשר למבדקים, דבר אשר יכול לשפר בצורה ניכרת ביותר את הסיכוי לעבור עת המבדקים ולשמור על הרישיון.

עו"ד ארז אמיגה אף מייצג בוועדות הערר הרפואיות על המכון הרפואי אשר מתקיימות בבית החולים תל השומר, זאת בהצלחה רבה, היות וניסיונו הרב בתחום תורם באופן רב ביותר להצלחה בוועדות ערר אלו ומסיי רבות להשבת הרישיון.

מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום מיד עם קבלת הזימון למבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולא לחכות לאחר שמתקבלות תוצאות הבדיקה, שכן ייעוץ, הכנה והכוונה כבר בשלב הראשוני משפר בצורה ניכרת ביותר את סיכויים לצלוח בשלום את המבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

נשמח לסייע לכם בכל עת.