050-5437134 | ealaw10@walla.com

בית המשפט לתעבורה

גם התיק הכי גדול בבית המשפט לתעבורה מתחיל במשפט הקטן אותו אתה אומר לשוטר במפגש הראשוני במועד ביצוע העבירה.

הליכים בבית המשפט לתעבורה מתחילים עם ביצוע העבירה על ידיך, הנהג, או במפגש אקראי בינך לבין השוטר, כך שבחלק גדול מהמקרים התיק כולו יהיה מורכב ממפגש זה של מספר דקות, על כל מה שנאמר/נרשם בו, לכן כל מה שתאמר, או לא תאמר, במפגש זה יהיה לו חשיבות בהמשך ההליך.

כך למשל, אם טוען השוטר כי תפס אותך נוהג במהירות מופרזת של 160 קמ"ש ותגובתך תהיה "איזה 160 קמ"ש נסעתי בקושי 140" או אם טוען השוטר כי נהגת בהיותך שיכור ותגובתך היא "אני? שיכור? שתיתי כולה 4 כוסות וודקה זה שיכור? אני נהיה שיכור רק אחרי הכוס התשיעית אז אין לך מה לדאוג…." , הרי שכבר בשלב זה יתכן והודית בביצוע העבירה אותה ייחס לך השוטר.

לכן, בכל מפגש בכביש עם השוטר עליך לשקול היטב מה לומר, ובעיקר מה לא לומר, בטרם תמסור לשוטר את תשובתך וגרסתך לעבירה אשר הוא מייחס לך.

כבר בשלב זה מומלץ להתייעץ עם עו"ד אמיגה אשר מתמחה בעבירות אלו, דבר אשר יש לו השלכות בהמשך, שכן תגובתך המיידית במועד ביצוע העבירה יכולה לחרוץ את גורלך בהמשך. יש לזכור כי תגובתך המיידית והראשונית לשוטר, סמוך לביצוע העבירה, נרשמת על ידי השוטר, כך שבבוא היום, אם תכפור בביצוע העבירה אשר יוחסה לך ויתנהלו הוכחות בבית המשפט, ניתן יהיה להסתמך על דברייך לשוטר, כך שאם הודית בפני השוטר וביקשת סליחה כי חשבת שהוא יוותר לך, הרי שניתן יהיה להרשיע אותך על סמך הודייתך זו.

בעבירות חמורות יותר כגון: נהיגה בשכרות, מהירות מופרזת שאינה ברירת משפט, תאונות דרכים, עקיפות מסוכנות וכן עבירות נוספות, יתכן ותוזמן לשימוע בפני קצין משטרה על מנת שיפסול את רישיון הנהיגה שלך פסילה מנהלית לתקופה של 30 ימים, 60 ימים או 90 ימים, בהתאם לסוג העבירה, כך שגם תגובתך בפני הקצין הפוסל נרשמת ויכולה לשמש ראיה כנגדך בבוא היום.

לגביך, הנהג, חשוב לדעת כי אם אתה סבור שלא ביצעת כל עבירה והשוטר טועה בכך שמייחס לך ביצוע העבירה, הרי שאין מקום להודות ו/או להביע חרטה, שכן לא ביצעת כל עבירה אז על מה להתחרט, כמו כן חשוב להדגיש בפני השוטר בו במקום את גרסתך לארוע ואת עמדתך כי לא ביצעת כל עבירה ולדאוג כי הדברים יירשמו, בין על גבי הדו"ח עצמו ובין במזכר נפרד אשר ירשום השוטר בעניין, שכן אם לא תציין זאת בהזדמנות הראשונה, הרי שבבוא היום, בבית המשפט, כאשר תמסור את גרסתך יהיה עלייך להסביר מדוע רק עכשיו, זמן רב לאחר האירוע, מעלה אתה טענה זו ומדוע לא הועלתה טענה זו בזמן אמת, מועד ביצוע העבירה, בפני השוטר.

חשוב לציין כי מועד עדותו של השוטר בבית המשפט יהיה, בדרך כלל, זמן רב לאחר מועד האירוע, לעיתים שנה, שנתיים ואפילו יותר, כך שהשוטר אשר יעיד בבית המשפט לא יזכור דבר מנסיבות האירוע, מה היה ומה אמרת לו, כך שכל מה שיהיה בפניו ובפני בית המשפט יהיה רק מה שנאמר ונרשם באותו האירוע.

אז אם קיבלת דו"ח תנועה ורישיון הנהיגה חשוב לכם מומלץ בחום לפנות לעו"ד ארז אמיגה, זאת על מנת שתוכלו להגן על זכויותיכם ובמיוחד על רישיון הנהיגה שלכם.